Bimbaakash – Najeek Lyrics Chords – Bartika Eam Rai


Bimbaakash - Najeek Lyrics Chords - Bartika Eam Rai

 Najeek Lyrics;

Song by Bartika Eam Rai

रात धेरै पर्यो, धेरै-धेरै
मायाका कुरा नगर न, ए
भोलिबारे केहि थाहा नभई, जीवनभरीका
दिनहरु मेरै नाम नगर न, ए
सागरमा होस् कि आकाशमा जहीँकहीँ मैसँग डुल्ने
मेरा आँखा नै सबैभन्दा राम्रा भएजस्तो
बेकम्फुसे गफ नगर न, ए
नजिक नआऊ, डर लाग्दैछ
आफ्नै भावनाहरुसँग
शिथिल छ मुटु, रुखो बनाएको छु
धेरै-धेरै साल लगाई
नजुधाऊ आँखाहरु भावना बन्न कत्ति नि समय लाग्दैन
किन सोध्छौ? “किन यति डर?”
थाहा छैन र, भावना हराउन पनि
कत्ति नि समय लाग्दैन?
तिम्रो आत्मा थाम्ने कसम कसरी दिऊ म जब
आफ्नै आत्मालाई चिनेको छुइन?
आफ्नै छायांसंग भागी दौडदैछु म, भन
तिम्रो छायाको जिम्मा कसरी लिनु म?
संसार छाडिहिँड्ने बाचा नदेऊ न
शुरु-शुरुमा त यस्तै त हो नि
जीन्दगानीको रीतहरुले यसै उसै


हामीलाई अल्झाउने नै हो
काश हाम्रो भेट केही सालअगाडि हुन्थ्यो
या काश हाम्रो भेट केही सालपछाडि हुन्थ्यो
समय सही हुन्थ्यो, राजै, मौसम बेग्लै हुन्थ्यो
तर, आज हैन नजिक नआऊ न
नजिक नआऊ, डर लाग्दैछ
आफ्नै भावनाहरुसँग
शिथिल छ मुटु, रुखो बनाएको छु
धेरै-धेरै साल लगाई
नजुधाऊ आँखाहरु भावना बन्न
कत्ति नि समय लाग्दैन
किन सोध्छौ? “किन यति डर?”
थाहा छैन र, भावना हराउन पनि
कत्ति नि समय लाग्दैन?

…अन्त्य…

[English:]

Najeek Lyrics Chords; 
Song by Bartika Eam Rai
It rained a lot, a lot
Don’t talk about love
Without knowing anything about tomorrow, for life
Don’t use my name for days
Whether in the sea or in the sky, walk with me everywhere
My eyes seem to be the best
Don’t talk nonsense, ah
Don’t come close, I’m scared
With their own feelings
I have made my heart weak and rough
It took many, many years
It doesn’t take long for the eyes to become emotional
Why do you ask “Why so scared?”
I don’t know and even to lose emotion
How long does it take?
How can I swear to hold your soul?
Don’t know your own soul?
I am running with my own shadow, say
How can I take care of your shadow?
Don’t promise to leave the world
In the beginning, it was like that
The rituals of life are the same


It is to confuse us
I wish we had met a few years ago
I wish we had met a few years later
The timing was right, King, the weather was different
But, don’t come close today
Don’t come close, I’m scared
With their own feelings
I have made my heart weak and rough
It took many, many years
Don’t let your eyes become emotional
It doesn’t take much time
Why do you ask “Why so scared?”
I don’t know and even to lose emotion
How long does it take?

…End…
Bimbaakash- Najeek Nepali Song Lyrics info;

Written, Composed and Sung by: Bartika Eam Rai
Engineered, Produced and Mastered by: Diwas Gurung
Audio Art: Priyanka Bhattarai & Sworup Ranjit

Leave a Reply