Kafal Kamla Lyrics – Asmita Adhikari Zanak Tamrakar Feat. Swastima Khadka
 KAFAL KAMLA Lyrics Nepali Song info;
Song:- KAFAL KAMLA
Singer:- Asmita Adhikari, Zanak Tamrakar
Music:-Mahesh Tamrakar
Lyrics:- Mahesh Tamrakar
Music Label:- G21 Digital
Kafal Kamla Lyrics - Asmita Adhikari Zanak Tamrakar Feat. Swastima Khadka


Kafal Kamla Lyrics;

नारन…नारन…ना…
वोउ…वोउ…वो…
नारन…नारन…ना…हा…

नारन…नारन…ना…
वोउ…वोउ…वो…
नारन…नारन…ना…हा…

काफल खान्या कुइया
मर्योला जुनकीरी
सिसाकी गोलिले
सिसाकी गोलिले

लाग्दैमा बड्दै
गयोला जुनकीरी

त्यो तिम्रो बोलिले
त्यो तिम्रो बोलिले
 
काफल खान्या कुइया
मर्योला जुनकीरी

सिसाकी गोलिले
सिसाकी गोलिले

नारन…नारन…ना…
वोउ…वोउ…वो…
नारन…नारन…ना…हा…

नारन…नारन…ना…
वोउ…वोउ…वो…
नारन…नारन…ना…हा…

…music…

अकेलो नसोचेदा गारो बनोलो
अकेलो नसोचेदा गारो बनोलो

मायाकै ज्यालैमा घरबार बुनौलो
हो…हो…
मायाकै ज्यालैमा घरबार बुनौलो

टक टका टक टम्ला
बातुली लगाए
परदेश मुलुक मे घर बुलाए

टक टका टक टम्ला
बातुली लगाए
परदेश मुलुक मे घर बुलाए

नेपाल गन जसहा
रैमाला जुनकीरी
पानी पर्यो टिनमा

नेपाल गन जसहा
रैमाला जुनकीरी
पानी पर्यो टिनमा

रोपौला पिरिमको फुलला जुनकीरी

अब आउने दिनमा
अब आउने दिनमा

लाग्दै माया बढदै
गयौला जुनकीरी
त्यो तिम्रो बोलिले
त्यो तिम्रो बोलेले

काफल खान्या कुइया
मर्योला जुनकीरी
लाग्दै माया बढदै
गर्यौला जुनकीरी

…समाप्त…

Leave a Reply