Timi Nai Hau Lyrics By Sabin Rai Album – Dhanayavaad


Timi Nai Hau Lyrics By Sabin Rai Album - Dhanayavaad


 Timi Nai Hau Lyrics;

Sabin Rai

Timi Nai Hau..
Malai Maya Garne
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi.. Nai Hau..

Malai Khushi Dine
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi… Nai Hau…
Timi.. Nai Hau..

Hera Malai, Samau Yo Haat
Nachhutos Hamro, Darilo Saath
Dekhne Le Dekhos…


Sunos…. Hamro Yo Sambandha
Paschatap Chhaina, Kunai Yaha
Khushi Chhau Hami, Chhau Jaha
Bhanne Le Bhanos… Garos..
Hamro Bare Kura..

Jati Je Chha Mero, Timi Hau
Timi Nai Hau
Malai Aafno Bhanne..
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi.. Nai Hau

…End…

Leave a Reply